Ordensregler - Sandfjorden

Gå til indhold

Hoved menu

Ordensregler

HUSORDEN PÅ FJORDEN 7

Sommerhuset er indrettet og møbleret med henblik på, at give mine feriegæster en positiv og god ferieoplevelse.

Sommerhuset ligger i en af Bornholms smukke og skønne naturområder. Nær ved Østersøens lange hvide strande og Dueodde.
Sommerhusets feriegæster kan benytte den private gangsti til Østersøen og stranden.

I sommerhusets entre forefindes:
Hoved-El panelet
for samtlige af husets El-installationer. Som altid bør afbrydes igen, efter endt brug eller ved selve lejemålers afslutning.

I højskabet selve hoved-stophanen for husets vand-instalationer.
Som også altid bør afbrydes igen, efter endt brug eller ved selve lejemålets afslutning.

Husets nøgleskab med diverse nøgler til depot, udvendig hyndeboks, postkasse m.v.
Husk venligst, at aflevere samtlige lånte nøgler igen, efter brug eller ved selve
leje- målets afslutning.

Husets ismaskine bør altid efter endt anvendelse, tømmes for vand bl.a. af
sundheds- mæssige årsager.
På selve ismaskines bagside forefindes selve aftapningsstudsen.

Spisestuen, i reolskuffen til venstre forefindes alle bruger- og betjenings på husets samtlige elektriske apparater og inventar.

I husets ene gangskab forefindes støvsuger, kost, fejeblad etc. om altid bør stilles på plads ved selve lejemålets afslutning.

Sommerhusets udvendige SPA.
Husets feriegæster, er altid velkommen, til at benytte SPA,en. Dog altid efter nærmere aftale med Bornholms sommerhus udlejning eller ejeren, bl.a. af hensyn til HELSE/HELBRED og ikke mindst af sikkerhedsmæssige årsager.


Se venligst ophængte bruger og betjeningsvejledning

Sommerhusets SPA er ikke et svømmebassin. Og bør ved hvert brug og anvendelse, behandles med omtanke og altid efterlades aflåst, efter endt brug eller ved selve lejemålets afslutning.

Husk venligst! Altid at betænke selve huset/naturen med megen omtanke ved brug af grill og åben ild. (Pulverslukker forefindes ved hovedindgang).Affald i sommerhuset

I bestræbelserne på at sikre miljøet, har Bofa udarbejdet denne information, som kort redegør for, hvordan du som sommerhusbruger bør håndtere dit affald mest hensigtsmæssigt.

Ved sommerhuset er der anbragt en affaldssæk i stativ til den almindelige dagrenovation.
Dette affald er alt det, som bliver tilbage, når glas, papir og farligt affald er sorteret fra.
Dagrenovation er f.eks. madrester, mælkekartoner, konservesdåser, plastik og snavset emballage.

I perioden fra påske til ugen efter efterårsferien tømmes sækken hver uge.
Husk, fyld kun sækken til den påtrykte streg - den må maksimalt veje 20 kg.
Pak skarpe genstande ind i andet affald, og kom ikke glas, papir, pap og farligt affald i sækken.

Papir og glas kan afleveres på øens miljøstationer.
Hvor disse er placeret, kan ses her.
Der er åbent døgnet rundt. Papiraffald er bl.a. aviser, reklamer, blade, indpakningspapir og andet rent papir samt bølgepap og papkasser.
Glas er bl.a. tomme vin-, spiritus- og saftflasker, konserves- og marmeladeglas.

Derudover er der en container på miljøstationen, som kan benyttes til almindelig
dagrenova- tion, hvis der ikke er plads i affaldssækken.
Farligt affald, f.eks. sprayflasker eller husholdningskemikalier kan afleveres på øens
contain- er-pladser. Farligt affald skal være forsvarligt emballeret og helst i originalemballagen.

Brugte batterier kan lægges i en plasticpose og anbringes på skraldestativet.

Vis hensyn - sorter dit affald rigtigt.
Jeg ønsker alle en god ferie på Bornholm.

Ulla Mygdal Sandvig

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu